Over U

In onze samenleving is heel veel vastgelegd in wet- en regelgeving. Het is die regelgeving die voorschrijft, dat voor bepaalde rechtshandelingen een notaris ingeschakeld moet worden. Heeft u bijvoorbeeld één van de volgende vragen:

 • Hoe leg ik de koop en overdracht van mijn huis goed vast?
 • Hoe regel ik mijn nalatenschap?
 • Wel of geen testament maken?
 • Hoe regel ik de voogdij over mijn kinderen?
 • Waarom een executeur benoemen?
 • BV, NV of VOF oprichten?
 • Hypotheekakte maken?
 • Is het verstandig om huwelijkse voorwaarden te maken of te wijzigen?
 • Moet ik de statuten van mijn BV aanpassen?
 • Hoe kan ik erfbelasting besparen?
 • Hoe regel ik een aandelenoverdracht?
 • Heb ik (na mijn echtscheiding of het overlijden van mijn partner) een akte van verdeling nodig?
 • Is een algehele notariële volmacht gewenst?
 • Is een (papieren) schenking een goed idee?
 • Waarom een levenstestament voor mij?
 • Ik heb een notariële verklaring van erfrecht nodig.

Notariskantoor Wille is u dan graag van dienst, en natuurlijk ook bij andere vragen.