Over Ons

Lees meer over wie werkzaam zijn bij Notariskantoor Wille. Ook vindt u hier onze bankrekeningnummers.

Notariskantoor Wille telt twee notarissen, mr Haije Bonga en mevr. mr Jacqueline M. Bruil en natuurlijk ook meerdere notariële medewerkers en medewerksters.

Uw gevoelige en belangrijke zaken kunnen, zo vindt Notariskantoor Wille, het beste besproken worden in een persoonlijk gesprek. Zo'n gesprek kan heel waardevol zijn. 

Ten slotte: wij zijn u graag van dienst op de manier waarop wij zelf geholpen zouden willen worden. Aardig en sportief zijn, met als het lukt een beetje humor, kost per slot van rekening niets.

De kantoor bankrekeningnummers staan ten name van Notariskantoor Wille, inzake derdengelden en luiden:

  • NL34 RABO 0383 386705
  • NL24 INGB 0653 062273
  • NL26 ABNA 06441922 24